آچار آلن اینچ بلند

آلن سری 1.16 تا 3.8 اسپرو

این ست آلن در انتهای خود شیار های دارد که در صورت کار کردن در مهره گیر کرده و حالت لیز خوردن و خارج شدن ناگهانی را ندارد ، طول این آلن بلند بوده و تقریباً دو برابر آلن های کوتاه است .

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید