انواع تراز بنایی

تراز بنایی براوو

طول این ابزار معمولاً 10 سانتیمتری ، 20 سانتیمتری ، 30 سانتیمتری ، 40 سانتیمتری ،50 سانتیمتری ،60  سانتیمتری ، 80 سانتیمتری ، 1 متری و 2 متری است .

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید