مته گرانیت

مته گرانیت بر سایز 3 آزارا AZARA

مته گرانیت بهترین کارائی را در سوراخ کاری سنگ گرانیت و انواع دیگر سنگ داراست که استفاده از آب در هنگام کار باعث افزایش طول عمر مفید این محصول می شود . 

قیمت: 25,300 ریال

مته گرانیت سایز 4 آزارا AZARA

مته گرانیت بهترین کارائی را در سوراخ کاری سنگ گرانیت و انواع دیگر سنگ داراست که استفاده از آب در هنگام کار باعث افزایش طول عمر مفید این محصول می شود . 

قیمت: 27,000 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید