آچار یکسر رینگ تاپ تول

آچار یکسر تخت یکسر رینگ تاپ تول TOPTUL

جغجغه بودن این آچار سبب می شود که با یکبار قرار دادن بر روی مهره یا پیچ میتوان مهره و پیچ را کاملا باز و بسته کرد .

کد محصول : ABEA1010

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار یکسر تخت یکسر رینگ ( اینچی ) تاپ تول

جغجغه بودن این آچار سبب می شود که با یکبار قرار دادن بر روی مهره یا پیچ میتوان مهره و پیچ را کاملا باز و بسته کرد .

کد محصول : ABEA1515

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار یکسر تخت یکسر رینگ تاپ تول  TOPTUL

جغجغه بودن این آچار سبب می شود که با یکبار قرار دادن بر روی مهره یا پیچ میتوان مهرو و پیچ را کاملا باز و بسته کرد .

کد محصول : ABEA1919

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید