مته ته گرد آزارا سایز 9

مته آهن ته گرد ( مته HSS )

نمره : 9 میلیمتر

قیمت: 64,000 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید