مته ته گرد سایز 10 آزار

مته آهن ته گرد ( مته HSS )

نمره : 10میلیمتر

قیمت: 80,000 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید