مته ته گرد سایز 13.5 آزارا

مته آهن ته گرد ( مته HSS )

نمره : 13/5میلیمتر

قیمت: 172,000 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید