آچار شلاقی

آچار شلاقی ریجید RIDGID

مدل محصول : 31010 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار شلاقی تاپ تول TOPTUL

با فک فولاد کروم مولیبدنیوم

طول فک : 1/2-1

کد محصول : DDAB1A10

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار شلاقی تاپ تول TOPTUL

طول فک : 2

با فک فولاد کروم مولیبدنیوم

کد محصول : DDAB1A12

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار شلاقی تاپ تول TOPTUL

با فک فولاد کروم مولیبدنیوم

طول فک : 2

کد محصول : DDAB1A14

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار شلاقی تاپ تول TOPTUL

با فک فولاد کروم مولیبدنیوم

کد محصول : DDAB1A18

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار شلاقی تاپ تول TOPTUL

طول فک : 3

با فک فولاد کروم مولیبدنیوم

کد محصول : DDAB1A24

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار شلاقی تاپ تول TOPTUL

با فک فولاد کروم مولیبدنیوم

طول فک : 5

کد محصول : DDAB1A36

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

آچار شلاقی تاپ تول TOPTUL

با فک فولاد کروم مولیبدنیوم

کد محصول : DDAB1A48

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید