مته سایز 3.2 آزارا

مته آهن ته گرد ( مته HSS )

نمره : 4 میلیمتر

قیمت: 14,375 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید