مته ته گرد سایز 8 ایزار

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز محصول : 8 میلیمتر

 

قیمت: 132,250 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید