نمایندگی مته ایزار

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز محصول : 8 میلیمتر

 

قیمت: 132,250 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز محصول : 11 میلیمتر

 

قیمت: 253,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 5.2 میلیمتر

 

قیمت: 68,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 2 میلیمتر

 

قیمت: 32,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 5 میلیمتر

 

قیمت: 49,450 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 13 میلیمتر

قیمت: 345,000 ریال

مته ته گرد آهن ایزار IZAR

سایز : 3.2 میلیمتر

 

 

 

قیمت: 36,800 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید