مته نمره 13 hss ته گرد

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 13 میلیمتر

قیمت: 345,000 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید