مته ایزار اسپانیا

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 1 میلیمتر

 

قیمت: 41,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 5.5 میلیمتر

 

قیمت: 69,000 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 4.5 میلیمتر

 

قیمت: 47,150 ریال

مته آهن ته گرد ایزار IZAR

سایز : 5 میلیمتر

 

قیمت: 49,450 ریال

مته ته گرد آهن ایزار IZAR

سایز : 3.2 میلیمتر

 

 

 

قیمت: 36,800 ریال
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید