قیمت عینک توتاص

عینک ایمنی سفید توتاص TOTAS

دید واضح، لنز مناسب برای تمامی ساعات شبانه روز جهت محافظت فیزیکی چشم در مقابل اشیاء خارجی

مدل محصول : AT118

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی سفید توتاص

مناسب برای تمامی ساعت شبانه روز

مدل محصول : AT111

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی دودی  توتاص TOTAS

ایده آل برای محیط بیرون برای استفاده درروز روشن وآفتابی لنزایمنی متداول رایج تر از لنزهای رنگی

مدل محصول : AT119

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی توتاص TOTAS

کد محصول : ATBK

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی سبز توتاص

مناسب برای جوشکاریریخته گری - لحیم کاری - برش واتصال

مدل محصول : AT115

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی سفید  توتاص

مدل محصول : AT117

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید