توتاص - totas

شرکت توتاص TOTAS

گروه توتاص سال ها در بخش بازرگانی و تامین قطعات در بخش صنعت فعال بوده است نام توتاص برگرفته از توزیع و تولید ابزار صنعتی می باشد.

در سال 1389 مدیران این مجموعه با توجه به اینکه خود حضور فعال در قسمت های مختلف صنعتی کشور را داشتندبه ضرورت گسترش فرهنگ ایمنی پی بردند و در همان سال با هدف تامین ایمنی بیشتر کارگرهای ایرانی به صورت تخصصی فقط در شاخه حفاظت از چشم گام به جلو برداشتند.

در این خصوص مدارک و استانداردهای ایرانی و خارجی که به تایید منابع مختلف رسیده است در ذیل قابل مشاهده می باشد.

توتاص - totas

ماسک ایمنی تمام صورت جوشکاری توتاص TOTAS

کد محصول : AT1002

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی سفید توتاص TOTAS

دید واضح، لنز مناسب برای تمامی ساعات شبانه روز جهت محافظت فیزیکی چشم در مقابل اشیاء خارجی

مدل محصول : AT118

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی توتاص TOTAS

عینک ایمنی نور 9 توتاص

کد محصول : 9 AT118

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی سفید توتاص TOTAS

مدل محصول : AT119

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی سفید توتاص

مناسب برای تمامی ساعت شبانه روز

مدل محصول : AT111

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی دودی  توتاص TOTAS

ایده آل برای محیط بیرون برای استفاده درروز روشن وآفتابی لنزایمنی متداول رایج تر از لنزهای رنگی

مدل محصول : AT119

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی دودی توتاص TOTAS

مدل محصول : AT120

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

عینک ایمنی دودی توتاص

مدل محصول : AT111

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید